p4


Didžiausia lazerinių technologijų įmonė Lietuvoje, kurios klientai – pasaulyje garsūs universitetai, tyrimų centrai ir pramonės įmonės.

Pagrindinis reikalavimas – pagal vykdomus ES projektus įmonei reikėjo programoje papildomai apskaičiuoti darbuotojų darbo laiko bei užmokesčio sąnaudas, suformuoti reikiamas ataskaitas ar surinkti informaciją atsiskaitant su projektus administruojančiomis organizacijomis. Taip pat įmonei trūko galimybės apskaityti vidinius (gamybinius) įmonės projektus ir projektus, skirtus ne vienam vartotojui. Norėta visus vykdomus projektus suskirstyti į smulkesnius projektus pagal skirtingas projektų veiklas, o vėliau gauti ataskaitas ir bendrai, ir kiekvienam smulkiam projektui atskirai.

Atsižvelgiant į ES projektų specifinius reikalavimus bei atskirų skyrių, projektų ir darbuotojų duomenų analizę, programa „PersonaloSkaita“ buvo papildyta įrankiu darbuotojų darbo laikui apskaičiuoti. „Prototechnika“ taip pat sukūrė galimybę papildomai valdyti gamybos darbo laiką kartu su ES projektais, darbo užmokestį paskirstant atskirai pagal specifinius kriterijus. Dabar pavyksta išvengti klaidų, nes darbuotojai gali naudotis bendra duomenų baze ir matyti, koks darbo laikas jau yra paskirstytas, o koks dar ne. Visą informaciją galima matyti vienoje duomenų bazėje, todėl darbai įmonėje nebesidubliuoja. Įdiegus projektų apskaitos modulį „PersonaloSkaita“ greitai ir efektyviai gaunamos būtinos ataskaitos apie darbo laiko bei užmokesčio pasiskirstymą pagal skirtingus projektus, šių duomenų nebereikia skaičiuoti kitomis programomis. „Ekspla“ gali detaliai registruoti informaciją vidinei apskaitai, taip pat teikti apdorotą informaciją kitoms organizacijoms. Viena duomenų bazė skirtingų projektų apskaitai patenkina visus kitų organizacijų reikalavimus ir yra ypač naudinga, kai keičiasi projektus administruojantys asmenys.