Informuojame, kad dėl šių metų vasario 17 d. atnaujinamos SEB banko IT platformos, bus keičiami sąskaitų išrašų formatai.


Atnaujinus SEB banko IT platformą, kredito sąskaitų išrašai bus apjungti su banko sąskaitos išrašais, bus atnaujinta ISO 20022 XML failo struktūra bei dalis ISO piniginių operacijų kodų.

Tam, kad po pakeitimų galėtumėte sklandžiai naudotis sąskaitų išrašais, „EuroSkaita“, „LengvaSkaita“ programose bus atliekami reikalingi pakeitimai:

  • SEPA importo struktūra bus suderinama su importo failo iš SEB banko struktūra.
  • Dėl kredito ir banko sąskaitų išrašų apjungimo, atsiras nauji operacijų tipai. Jei importuojant banko išrašą bus aptikti nauji tipai, programa bandys pasiūlyti tinkamiausiąjį. Naujas banko operacijos tipas bus automatiškai užregistruotas modulyje „Importų nustatymai“  (Operacijos -> Įrankiai -> Importų nustatymai) ir pažymėtas kaip neaktyvus. Vartotojui reikės patikrinti, ar „EuroSkaita“, „LengvaSkaita“ programoje siūlomi nustatymai atitinka pasirinktus apskaitos vedimo principus ir aktyvuoti naująjį nustatymą.

Pastaba. Kitų bankų išrašų formatai nesikeičia.

Savo klausimus ir norą įsidiegti SEB SEPA atnaujinimų paketą, prašome registruoti E-CRM sistemoje.