p3


Didžiausia pramoninių būdu įrašytus CD/DVD ir MC diskus gaminančių įmonių grupė Baltijos šalyse.

Pagrindinis reikalavimas – turėti vieningą IT sistemą, kurioje visa informacija būtų surenkama, pateikiama ir analizuojama vieningai, nedubliuojant duomenų skirtingose posistemėse.

Apskaitos programoje EUROSKAITA įdiegti sprendimai duomenis apdoroja centralizuotai: technologija „vieno įrašo principas“ leidžia atlikti informacijos sinchronizaciją tarp bazių po kiekvieno proceso patvirtinimo, sandėlio valdymo sprendimai yra skirti atkrovimo procesui ir prekių išdėliojimui valdyti, taip pat įdiegtas specializuotas sprendimas, užtikrinantis kompaktinių diskų prekybos licencijų kontrolę.
Pasitelkus programą „WWWSkaita“, realizuotas užsakymų valdymo sprendimas – įvairiose pasaulio šalyse esantys įmonės klientai patys registruoja užsakymus duomenų bazėje.