Remiantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus subjektai privalo sudaryti, teikti ir skelbti 2009 metų ir vėlesnių metų ataskaitų rinkinius pagal naujuosius viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės patvirtintus standartus (VSAFAS).

Todėl Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigos, norėdamos atitikti naujuosius apskaitos ir atskaitomybės standartus, turi keisti savo veiklos procesus bei tobulinti turimas finansų apskaitos sistemas.

Mūsų siūlomi sprendimai viešojo sektoriaus subjektams:

Viešųjų įmonių apskaita pagal naujuosius VSAFAS standartus.
Viešųjų įmonių dokumentų valdymas – sprendimas viešųjų įmonių dokumentų valdymui.

Mūsų siūlomos paslaugos:

Pagalba ir konsultacijos mūsų klientams suteikiamos internetinėje klientų valdymo sistemoje E-CRM.
Pagalba gaunant ir įsisavinant ES struktūrinę paramą.


Mūsų klientai ir šios srities sėkmės istorijos:

VŠĮ Nacionalinis kraujo centras. Viešosios įstaigos veiklos tikslas – aprūpinti asmens sveikatos priežiūros įstaigas krauju, jo komponentais ir preparatais, diegti Europos Sąjungos kokybės, saugumo ir veiksmingumo reikalavimus, skatinti neatlygintiną kraujo donorystę.

Pagrindiniai reikalavimai – pertvarkyti buhalterinę apskaitą pagal VSAFAS standartus, kuriuos numato Vyriausybės vykdoma viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reforma.

Atnaujinta naudojamos programos „EuroSkaita“ versija bei įdiegtas naujas programos modulis „Biudžetinių įstaigų valdymas“ visiškai atitinka VSAFAS keliamus reikalavimus bei leidžia suformuoti visas reikalingas ataskaitas. Šis sprendimas leido įmonei sklandžiai ir greitai pereiti prie naujų apskaitos standartų, netrukdant įprastam buhalterijos bei kitų darbuotojų darbui.

 

* * *

VŠĮ Lietuvos inovacijų centras (LIC)
yra ne pelno organizacija, teikianti inovacijų paramos paslaugas verslo įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms, Lietuvos verslo asocijuotoms struktūroms ir verslo paramos organizacijoms.

Pagrindiniai reikalavimai – turėti patogią išlaidų administravimo ir ataskaitų ruošimo sistemą.

Įdiegus programas „EuroSkaita“ ir „PersonaloSkaita“ įstaigos patiriamos išlaidos paskirstomos pagal skirtingus projektus ir gaunama detali informacija apie kiekvieną projektą. Taip pat galima paskirstyti faktiškai dirbtą laiką pagal skirtingus projektus, kontroliuoti pagal kiekvieną iš jų bendrą vykdymo laikotarpį, maksimaliai leistiną darbo laiką per mėnesį, per vieną darbo dieną, bei pagal kiekvieną projektą, skirtingą vidutinio darbo užmokesčio paskaičiavimą.
Visa tai supaprastina ir palengvina specifinių ataskaitų apie patiriamas išlaidas pateikimą projektus administruojančioms institucijoms.

 

* * *


UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“
yra šilumos, vandens ir daugiabučių namų administravimo, transporto, atliekų ir teritorijų tvarkymo bendrovė.

Pagrindinis reikalavimas – įvairių veiklų duomenų susisteminimas bei analizė.

Programoje „EuroSkaita“ įdiegtas įrankis leidžia prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių įmonės teikiamų paslaugų apskaitos reikalavimų, vykdoma detali ir vieninga padalinių pelningumo apskaita pagal skirtingas veiklas.

 

* * *

VĮ Panevėžio miškų urėdija
administruoja 39,2 tūkst. ha valstybinės reikšmės miškų ir 10,7 tūkst. ha miškų, rezervuotų grąžinimui miško savininkams. Urėdijoje yra 11 girininkijų ir 30 eiguvų. Be to, urėdijos sudėtyje yra medelynas ir medienos ruošos padalinys.

Pagrindiniai reikalavimai – įdiegti pažangias informacines technologijas, kurios tobulintų pardavimų ir skolų valdymą, užtikrintų efektyvią ir laiku atliekamą pardavimų ir skolų analizę, taip pat pageidaujama turėti automatiškai duomenis perduodančias bei operatyviai informaciją surenkančias ir pateikiančias sistemas.

UAB „Prototechnika“, pasitelkusi naująsias technologijas, įdiegė automatinį aptarnavimą, užtikrinantį, kad duomenys e. paštu bus gaunami sklandžiai ir laiku. Tai suteikia galimybę bendrovei realiu laiku gauti reikiamą informaciją apie pardavimų ir skolų pokyčius. Šis sprendimas pagreitinta pardavimų ir skolų analizę, sutrumpinant analizės laiką, bei užtikrina efektyvų reagavimą į esamą situaciją.
Šios papildomos galimybės optimizuoja Panevėžio miškų urėdijos verslo procesus. Urėdija įgijo konkurencinį pranašumą, nes bet kuriuo metu gali matyti pardavimų ir skolų pokyčius, laiku priimti jų verslui naudingus sprendimus.
„Prototechnika“ įdiegė technologijas, užtikrinančias sklandų reikiamų duomenų perdavimą tarp visų Panevėžio miškų urėdijos naudojamų produktų – „EuroSkaita“, „PersonaloSkaita“, „MiškoSkaita“. Toks automatinis numatytų duomenų perdavimas užtikrina dinamiškos informacijos gavimą apie kadrų kaitą, pagal atliktus darbus bei įvykusius pardavimus suskaičiuotą darbo užmokestį.
Įgyvendinto projekto privalumai: taupomas informacijos valdymo laikas, automatizuoti kasdieniniai verslo procesai. Kadangi pirmas tikslas jau pasiektas, Panevėžio miškų urėdija planuoja jungti ir kitas veiklos sritis, automatizuoti kitus darbo procesus.

 

Kiti šioje srityje veiklą vykdantys mūsų klientai:

Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla
Lietuvos saugios laivybos administracija