Elektrenu_ukis –  yra šilumos, vandens ir daugiabučių namų administravimo, transporto, atliekų ir teritorijų tvarkymo bendrovė.

Pagrindinis reikalavimas – įvairių veiklų duomenų susisteminimas bei analizė.

Programoje „EuroSkaita“ įdiegtas įrankis leidžia prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių įmonės teikiamų paslaugų apskaitos reikalavimų, vykdoma detali ir vieninga padalinių pelningumo apskaita pagal skirtingas veiklas.