Pasitikime Šv. Velykas šviesiomis mintimis, naujais užmojais ir ryžtingais darbais!