Projektais šiai dienai drąsiai galima laikyti pusę viso organizacijų darbo. Projekto įvykdymui turi būti įgaliotas projekto vadovas, sudaryta projekto komanda, padedanti projekto vadovui siekti numatyto tikslo.

Projektų portfelio valdymo sprendimas skirtas projektų darbų planavimui ir planų vykdymo kontrolei optimizuojant ir subalansuojant projekto:
– tikslą, atlikimo terminą, kaštus ir kokybę;
– nustatytus tikslus ir nenustatytus lūkesčius.

Projektų valdymas yra pakankamai sudėtinga užduotis, jis turi fiksuotą pradžią ir pabaigą ir tai nėra pasikartojantis procesas.

Projektui valdyti naudojami įvairūs pagalbiniai įrankiai, padedantys vykdyti ir stebėti, kaip vykdomos projekto užduotys.

 

Sėkmingo projekto įgyvendinimo kliūtys:

 • nepakankami ryšiai tarp projekto vykdytojų;
 • nesutarimai tarp užsakovo ir projekto vadovo;
 • nustatytų standartų, taisyklių nesilaikymas;
 • konfliktai;
 • prastas valdymas;
 • netinkamai, nepakankamai apibrėžti projekto reikalavimai.

Pagrindinės sprendimo funkcijos:

 • Projektų registravimas.
 • Projekto etapų numatymas ir suskirstymas.
 • Rizikos įvertinimas.
 • Projekto vykdytojų priskyrimas, terminų planavimas.
 • Projekto sąmatos formavimas ir išdalinimas.
 • Darbų paskirstymas ir kontrolė.
 • Atsiskaitymas už atliktus darbus.
 • Papildomos informacijos registravimas.
 • Projekto vykdymo ataskaitos.

Sėkmingam projekto įgyvendinimui būtina įvykdyti užsakovo reikalavimus, neviršyti projektui skirto biudžeto ir užbaigti projektą laiku.