Nuo 2016 m. sausio 1 d. šalies įmonės pradės naudoti vienodus visoje SEPA erdvėje (Single Euro Payments Area) lėšų pervedimo formatus bei taisykles. Šiuo metu įmonės su bankais paprastai keičiasi pranešimais, atitinkančiais nacionalinį LITAS-ESIS standartą. SEPA aplinkoje bus naudojamas kitas, privalomas, ISO 20022 XML standartas. Iki 2015 m. pabaigos buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemas reikės pritaikyti darbui pagal naujus standartus.

Įvertindami VVS „EuroSkaita“ naudojančių klientų skaičių Lietuvoje (1000 klientų) ir turimus žmogiškuosius resursus išskyrėme du perėjimo prie naujo standarto etapus:

I etapas: 2015 m. balandžio – spalio mėn.

Patikrinimas, ar naudojate palaikomą duomenų bazių valdymo sistemos Microsoft SQL versiją Kaip pasitikrinti naudojamą Microsoft SQL versiją, rasite pridedamame faile (MSSQLpalaikymas.pdf).

• Jeigu šiuo metu Jūsų naudojama Microsoft SQL versija nepalaikoma, atsinaujinkite iki mūsų rekomenduojamos versijos arba registruokite užklausą Microsoft SQL versijos atnaujinimo darbams klientų aptarnavimo sistemoje E-CRM. Į aprašymo lauką įrašykite: „Dėl SQL versijos atnaujinimo“.

II etapas: 2015 lapkričio – gruodžio mėn.

Perėjimas prie naujos VVS „Euroskaita2016“ versijos. Nauji SEPA moduliai veiks tik su naujausia VVS „EuroSkaita2016“ versija. Naujos programos versijos funkcionalumą paskelbsime iki š.m. spalio 10 d.

• Reikalingų papildomų modulių, skirtų ISO 20022 XML standartui (SEPA), įsigijimas.

Individualių sprendimų suderinamumo su nauja VVS „EuroSkaita2016“ versijatestavimas ir bandomoji eksploatacija. Šis etapas būtinas visiems, turintiems individualiųprogramos pakeitimų.

Plačiau skaitykite čia>>