Dėl lanksčiai plečiamo verslo valdymo ir apskaitos programų modulių sąrašo, galimybės papildyti programą, sprendimai lengvai pritaikomi visoms paslaugų, prekybinėms ir gamybinėms įmonėms. Sparčiai plečiant įmonės veiklą ateityje užtikrinama sklandi migracija į galingesnę verslo valdymo ir apskaitos programą EUROSKAITA su visais Jūsų sukauptais duomenimis ir seniau pritaikytomis programos savybėmis.

Šalia individualių sprendimų EUROSKAITA verslo valdymo sistemoje rasite 25+ branduolinius modulius ir papildomus modulius, įsigyjamus atskirai arba gaunamus nemokamai priežiūros sutarties galiojimo laikotarpiu. Plačiau apie EUROSKAITA skaitykite >>

EUROSKAITA branduolys:

✓ SKAITA pagrindas

✓ Pirkimų apskaita

✓ Pardavimų apskaita

✓ Atsargų apskaita: konkrečių prekių metodas

✓ Derybininko darbo vieta – faktiniai likučiai

✓ Pinigų apskaita

✓ Valiutos

✓ Išlaidų operacijos

✓ Mokesčių paskelbimas

✓ Ilgalaikio turto apskaita

✓ Operacijų žurnalas

✓ Likučių įvedimo operacijos

✓ Operacijų kopijavimas

✓ Operacijų valdymas

✓ Atsiskaitymų su tiekėjais ir klientais apskaita

✓ Prekių savikainos keitimo įrankis

✓ Valiutinių skolų vertės perskaičiavimo mechanizmas

✓ Apskaitos blankai

✓ Inventorizacija, pagrindinės funkcijos

✓ Programos lentelėse esančių įrašų atranka ir paieška

✓ Greitos paieškos įrankis

✓ Universali filtrų sistema – duomenų analizės ir modeliavimo įrankis

✓ Optimalių sąrašų kūrimo įrankis

✓ Ataskaitų galimybės

✓ Vartotojų sistema

✓ Redagavimo istorijos valdymas

✓ Informacija dokumentuose įvairiomis kalbomis

PAPILDOMI MODULIAI

Pardavimų valdymas:

-Įvairūs matavimo vienetai su tarpusavio priklausomybe

-Dvikalbė PVM sąskaita-faktūra

-PVM SF forma su skolų informacija

-Koreguojantis pardavimas (+/-)

-Serviso operacijos

-Reklamos perdavimas

-Licencijų kontrolės mechanizmas

-Operacijų generavimo įrankis (operacijų surinkimas)

-Rezervavimas (pardavimams)

-Rezervavimo pardavimams atšaukimas

-Pardavimo Operacijos Tipas „Atidėjimas klientui“

-Mokėjimo grafikai (PARDAVIMAI)

Kainodaros valdymas:

-Skirtingų pardavimo kainų mechanizmas

-Nuolaidų valdymo mechanizmas

Pirkimų valdymas:

-Mokėjimo grafikai (PIRKIMAI)

-Etikečių spausdinimas

-Pirkimo generavimas pagal užsakymus

-Prekių pajamavimas pagal važtaraštį

Vidinis judėjimas:

-Rezervavimas (prekių perkėlimams)

-Objektų likučių valdymas

Prekių poreikio valdymas:

-Užsakymų analizės ir formavimo įrankis

Gamybos valdymas:

-Gamyba (Branduolys ir ataskaitos)

-Gamyba pagal technologinį variantą

-Gamybos planas, gamybos užduotys

-Resursų poreikis

-Komplektavimas / iškomplektavimas

-Savikainos straipsniai, rinkiniai, kalkuliacijos

-Gamybos planas pagal pardavimų užsakymus

-Gamybos vykdymo patvirtinimas

Pinigų valdymas:

-Valiutų kursų importas iš LB

-Pavedimų eksportas -Fser importas iš banko

-Pavedimų generavimo modulis

-Pinigų valdymas ( II )

-Sudengimų generavimas

-Užskaitų modulis

Skolų valdymas:

-Partnerių blokai, automatinis partnerių blokavimas

-Delspinigių generavimas

-Skolų prevencija

-Kreditų linijos + laikini kreditai

-Skolų valdymas pagal mokėtojus ir gavėjus

-Mokėjimo sąlygų registras

-Skolų valdymo servisas

Verslo analizė:

-Verslo centrai

-Verslo pjūvių naršyklė

-Biudžetai , biudžetų valdymas

Automatizavimas:

-S/F srautinis spausdinimo  mechanizmas

-Srautinis operacijų generavimas pagal šablonus

Konsignacija:

-Konsignacinis pardavimas (perdavimas, pardavimas, grąžinimas)

-Konsignacinis pirkimas (gavimas, pirkimas, grąžinimas)

INTRASTAT:

-INTRASTAT (įvežimui) su siuntimu į muitinę

-INTRASTAT (išvežimui) su siuntimu į muitinę

Pakuočių apskaita:

-ES: GPAIS pakuočių apskaita prekių lygmens

-ES: GPAIS pakuočių apskaita partijų lygmens

Dokumentų valdymas:

-Dokumentų medžio šaka, numeracija

-Dokumentų versijavimas

i.MAS moduliai:

-i. VAZ dokumentų rinkmena „Naujas važtaraštis“

-i. VAZ dokumentų rinkmena „Važtaraščio duomenų keitimas“

-i. VAZ dokumentų rinkmena „Atšaukimas“

-i. VAZ važtaraščio duomenys PVM sąskaitoje faktūroje

-i.VAZ Važtaraščio srautinio valdymo bazinis modulis

-i.VAZ WEB servisai su sertifikatu

-i. SAF dokumentų registrų rinkmena

-i.SAF-T Minimalių galimybių rinkinys

-i.SAF-T Bazinių-išplėstinių galimybių rinkinys

Kasininko darbo vieta:

-KasaPro + (kasininko darbo vieta)

-Kasininko darbo vietos (KDV) programos integracija su EUROSKAITA ir Kasos aparato menedžeris

Kiti moduliai:

-Importas-eksportas

-Operacijų būsenos

-Operacijų kopijavimas (Pirkimai, pardavimai, nurašymai, perkėlimai)

-Meniu konstruktorius

-Papildomi laukai (prekės, partneriai, prekių partijos ir t.t.)

-Prisijungimas  prie papildomų duomenų bazių (įmonių)

-Daugiakalbė versija (Anglų, latvių, lenkų kalba)

Dėl platesnio modulio sąrašo prašome kreiptis info@prototechnika.lt