Pasirinkite veiklos tipą: sėkmės istorijos:

Kitą veiklą vykdančių mūsų klientų sėkmės istorijos: 

UAB „BIOK laboratorija“ yra didžiausia Lietuvos kosmetikos gamintoja.

Pagrindinins reikalavimas –  verslo valdymo sistema turi padėti valdyti rinkodaros procesus, įvairiais pjūviais analizuoti skirtingus įmonės veiklos rodiklius, valdyti sandėliuose esančias žaliavas ir produkcijos kiekius.

Įdiegta programa „EuroSkaita“ su automatizuotu produkcijos kainodaros bei nuolaidų taikymo įrankiu. Taip pat įdiegti sprendimai, skirti optimizuoti sandėlio valdymą: žaliavų poreikio analizei, leidžianti išvengti situacijų, kai gauti užsakymai nevykdomi dėl nepakankamo žaliavų kiekio sandėlyje; produkcijos paklausos ir esamo pakankamumo lygio analizė, kuri atliekama įvertinus gautus užsakymus, praėjusių laikotarpių apyvartas ir produkcijos likutį sandėlyje.

 

* * *

UAB „BOD Group“
yra didžiausia pramoninių būdu įrašytus CD/DVD ir MC diskus gaminančių įmonių grupė Baltijos šalyse.

Pagrindinis reikalavimas – turėti vieningą IT sistemą, kurioje visa informacija būtų surenkama, pateikiama ir analizuojama vieningai, nedubliuojant duomenų skirtingose posistemėse.

Programoje „EuroSkaita“ įdiegti sprendimai duomenis apdoroja centralizuotai: technologija „vieno įrašo principas“ leidžia atlikti informacijos sinchronizaciją tarp bazių po kiekvieno proceso patvirtinimo, sandėlio valdymo sprendimai yra skirti atkrovimo procesui ir prekių išdėliojimui valdyti, taip pat įdiegtas specializuotas sprendimas, užtikrinantis kompaktinių diskų prekybos licencijų kontrolę.
Pasitelkus programą „WWWSkaita“, realizuotas užsakymų valdymo sprendimas – įvairiose pasaulio šalyse esantys įmonės klientai patys registruoja užsakymus duomenų bazėje.

 

* * *

 

UAB „Ekspla“ – didžiausia lazerinių technologijų įmonė Lietuvoje, kurios klientai – pasaulyje garsūs universitetai, tyrimų centrai ir pramonės įmonės.

Pagrindinis reikalavimas – pagal vykdomus ES projektus įmonei reikėjo programoje papildomai apskaičiuoti darbuotojų darbo laiko bei užmokesčio sąnaudas, suformuoti reikiamas ataskaitas ar surinkti informaciją atsiskaitant su projektus administruojančiomis organizacijomis. Taip pat įmonei trūko galimybės apskaityti vidinius (gamybinius) įmonės projektus ir projektus, skirtus ne vienam vartotojui. Norėta visus vykdomus projektus suskirstyti į smulkesnius projektus pagal skirtingas projektų veiklas, o vėliau gauti ataskaitas ir bendrai, ir kiekvienam smulkiam projektui atskirai.

Atsižvelgiant į ES projektų specifinius reikalavimus bei atskirų skyrių, projektų ir darbuotojų duomenų analizę, programa „PersonaloSkaita“ buvo papildyta įrankiu darbuotojų darbo laikui apskaičiuoti. „Prototechnika“ taip pat sukūrė galimybę papildomai valdyti gamybos darbo laiką kartu su ES projektais, darbo užmokestį paskirstant atskirai pagal specifinius kriterijus. Dabar pavyksta išvengti klaidų, nes darbuotojai gali naudotis bendra duomenų baze ir matyti, koks darbo laikas jau yra paskirstytas, o koks dar ne. Visą informaciją galima matyti vienoje duomenų bazėje, todėl darbai įmonėje nebesidubliuoja. Įdiegus projektų apskaitos modulį „PersonaloSkaita“ greitai ir efektyviai gaunamos būtinos ataskaitos apie darbo laiko bei užmokesčio pasiskirstymą pagal skirtingus projektus, šių duomenų nebereikia skaičiuoti kitomis programomis. „Ekslpa“ gali detaliai registruoti informaciją vidinei apskaitai, taip pat teikti apdorotą informaciją kitoms organizacijoms. Viena duomenų bazė skirtingų projektų apskaitai patenkina visus kitų organizacijų reikalavimus ir yra ypač naudinga, kai keičiasi projektus administruojantys asmenys.

 

* * *

UAB „Ineza“
Lietuvos, Vokietijos ir Lenkijos platinimo, pardavimo bei gamybos įmonė, nuo 2006 m. teikia logistikos paslaugas, sandėliuoja, vykdo, realizuoja bei į visus prekybos tinklus pristato užsakymus, prižiūri lentynas ir kt. Lietuvos rinkai „INEZA“ tiekia prekių ženklus „būk“, „Bi–es“, „Mincer“, „Constance Carroll“, „DAX“, „Aha“, „Gosia“, „Skubis“.

Pagrindinis reikalavimas – visus prekybos procesus integruoti į vieną sistemą, maksimaliai automatizuoti šiuos procesus, atsisakant bet kokio rankų darbo ten, kur tai gali atlikti kompiuterinė sistema, padidinti procesų veiklos rezultatų skaidrumą, nustatyti problematiškas vietas, atsisakyti anksčiau naudotų pasenusių, jau nebenašių technologijų.

Į vieną sistemą integravus paklausos analizę, prekių užsakymą, tiekimą, klientų užsakymų priėmimą ir vykdymą, pavyko šiuos procesus suderinti tarpusavyje bei užtikrinti sklandų jų vyksmą. Dabar įmonė visiškai automatizuotai generuoja ataskaitas, gauna, formuoja ir spausdina užsakymus bei dokumentus, todėl darbuotojai sutaupo laiko, o bendrovė – lėšų. Ataskaitų bibliotekos modulis leidžia analizuoti visų procesų rodiklius bei įmonės veiklos rezultatus. Ataskaitos parengiamos labai operatyviai, todėl vadovai gali laiku priimti duomenimis pagrįstus sprendimus. „Prototechnika“ nuolat plėtoja produktą ir teikia sistemos atnaujinimų, taigi „Ineza“ naudojasi visais naujausių technologijų privalumais: greitaveika, maža IT ūkio palaikymo kaina, paprastu naudojimu, daugiafunkcionalumu. Įdiegus naują programą, įmonės veikla tapo žymiai efektyvesnė, pavyko pasiekti visus numatytus su verslo informacine sistema susijusius tikslus.

 

* * *

AB „Prioro įrašų grupė“
(prekių ženklai „Prior Record“” ir „Prior Video“) yra didžiausia muzikos leidybos ir tiekimo kompanija Baltijos šalyse, priklausanti įmonių grupei „BOD Group“.

Pagrindiniai reikalavimai – turėti sistemą, leidžiančią patogiai valdyti informaciją apie didmenos ir mažmenos sandėliuose esančias prekių atsargas, sieti šiuos duomenis su užsakymo vykdymu, analizuoti prekių atsargų išdėstymą ir kitus kriterijus. Taip pat labai aktualu vykdyti grąžintų prekių apskaitą, jų panaudojimą kitiems užsakymams, stebėti prekių vietą esamuoju laiku.

„Prototechnika“ sukūrė individualų sandėlio logistikos modulį, kuris tiesiogiai integruotas su buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo programa „EuroSkaita“. Sandėlio valdymui buvo pritaikytos mobilių kaupiklių technologijos. Rezultatas: galima sekti aiškius tiekimo – sandėliavimo – pardavimo grandies procesus, analizuoti parduotų–grąžintų prekių duomenis. Sumažėjo sandėlio darbuotojų atliekamų klaidų, o bendrovės vadovai galėjo racionaliau paskirstyti darbuotojus.

 

* * *

UAB „Klaipėdos kartono tara“
gamina įvairius gofruoto kartono gaminius. Įmonėje dirba apie 200 darbuotojų dvejomis pamainomis.

Pagrindiniai reikalavimai – keičiantis situacijai rinkoje reikėjo ne vien sutvarkyti buhalterinę apskaitą, bet ir valdyti įmonės vidinius procesus (užsakymus, gamybą ir kt.), todėl naudojama programa nebetenkino vartotojų ir vadovų poreikių.

Įdiegus „Prototechnikos“ sukurtą programą nedidinant darbuotojų skaičiaus pradėta operatyviau ir tiksliau valdyti gaminių užsakymus, gamybos ir realizavimo procesus. Pateikiama kiekvieno gaminio gamybos savikaina leidžia analizuoti gaminių pelningumą, o turint šiuos duomenis – koreguoti kainodarą ar priimti kitus būtinus sprendimus, kurių tikslumas bei operatyvumas be šios informacijos būtų daug mažesnis. Dabar bendrovės specialistai gali gauti įvairesnės buhalterinės informacijos, o kompiuterizuotas personalo valdymas bei atlyginimų apskaita sutaupė daug darbo laiko.

 

* * *

UAB „Litcargus“
yra pirmoji privati orlaivių antžeminio aptarnavimo įmonė, dirbanti Vilniaus tarptautiniame oro uoste.

Pagrindiniai reikalavimai – verslo valdymo sistemos daugiakalbiškumas ir galimybė bendrai administruoti skirtingus įmonėje veikiančius padalinius.

Įmonei pavyko pasiekti užsibrėžtų tikslų – įdiegus daugiakalbę programą „EuroSkaita“ palengvėjo bendradarbiavimas su užsienio partneriais. Centralizavus sistemą, bendri įmonės rezultatai analizuojami ir administruojami greičiau. Taip pat buvo optimizuoti apskaitos procesai ir sumažėjo techninių klaidų.

 

* * *

UAB „Rudholmas“
didmena prekiauja siuvimo pramonės priedais, kai kuriuos iš jų gamina. Nuo 1997 metų dirbanti bendrovė priklauso „Rudholm Group“ įmonių grupei, turinčiai bendrovių Švedijoje, Baltijos šalyse, Didžiojoje Britanijoje, Ukrainoje, Rumunijoje, Honkonge, Vietname, atstovų Olandijoje, Italijoje, Portugalijoje, Suomijoje, Turkijoje bei Šri Lankoje.

Pagrindiniai reikalavimai – įmonė norėjo lengviau formuoti užsakymus tiekėjams, naudoti skirtingų kainų taikymo sistemą, turėti galimybę atlikti tikslią gamybos apskaitą bei operatyviai sekti klientų skolas ir bendrovės įsiskolinimą tiekėjams.

Įsigijus „EuroSkaita“ programą „Rudholmui“ nebeliko problemų tvarkant apskaitą bei darbo procesus. Įdiegtas įrankis leidžia analizuoti ir formuoti užsakymus tiekėjams, atsižvelgiant į įvairius prekių paramentrus, nauja nuolaidų sistema – paprasčiau taikyti nuolaidas, naudojant skirtingas valiutas, ir kontroliuoti jų galiojimo laikotarpius. Bendrovė įdiegė gamybos modulį, todėl gali ne tik fiksuoti gamybos procesą, bet ir skirstyti pridėtines tiesiogines ir netiesiogines sąnaudas pagamintai produkcijai. Vietinių pervedimų importo ir eksporto sistema sutaupo laiko atliekant banko operacijas, nebeliko pavojaus gautus pinigus priskirti kitam klientui. Įmonė taip pat naudojasi programos „EuroSkaita“ teikiama galimybe automatiškai siųsti skolų suderinimo aktus – dabar daug lengviau su partneriais derinti skolas, atlikti taros judėjimo apskaitą.

 

* * *

UAB „Santarvės laikraštis“
leidžia Mažeikių rajono laikraštį „Santarvė“.

Pagrindinis reikalavimas – automatizuoti įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą, suteikti galimybę realiai stebėti ir analizuoti įmonės finansinę situaciją, turėti tiesioginį ryšį su padaliniais, kuriuose priimami užsakymai reklamai, įdiegti lankstesnę darbo užmokesčio apskaitos sistemą.

2005 m. įmonė įsigijo verslo valdymo sistemą „Skaita“ ir programą darbui su kasos aparatais – „Kasininko darbo vieta“. Dabar įmonė paprasčiau administruoja dokumentų srautus – ne tik palengvėjo užsakymų registravimas, jų susisteminimas, bet ir pagreitėjo viso proceso įforminimas. Kasos aparatų programa leidžia automatiškai siųsti duomenis apie pinigines operacijas programai „EuroSkaita“. Taip sutaupomas buhalterijos darbuotojų laikas – nebereikia informacijos įvesti pakartotinai.
Visa tai leido ir padalinių vadovams, ir įmonės buhalterijai valdyti užsakymų bei pardavimų procesus – tikslesnė reikalinga informacija gaunama žymiai greičiau ir patogiau.