UAB „Prototechnikos“ vykdomasis direktorius Vidmantas Narijauskas pirmą kartą buvo pakviestas skaityti pranešimą renginyje  „Personalo vadovų konferencija 2017“. Jis dalinosi įžvalgomis apie informacinių technologijų ir personalo vadybos integraciją, palengvinančią įmonės valdymą. Ši konferencija vyko penktą kartą.

Šiuolaikinėse organizacijose žmogiškųjų išteklių sritis vis glaudžiau susilieja su kitomis vadybos sritimis, pvz., finansais, rinkodara ar informacinėmis technologijomis. Pasak ekspertų, žmogiškųjų išteklių specialistams tampa svarbu išmanyti ne vien tik personalo sritį, bet ir kitas vadybos sritis bei jose įgyti naujų įgūdžių.

„Mano pristatyta mūsų sukurta programa „Darbuotojų veiklos vertinimas“ (DVV) – vienas iš būdų personalo specialistams dar labiau padidinti verslo efektyvumą. Tokias programas naudojantys žmogiškųjų išteklių specialistai padeda darbuotojams įgyvendinti iškeltus kompanijos tikslus. Reikia pabrėžti, kad ši įranga nėra tik darbuotojų, jų darbo laiko ar atostogų apskaita“, – sako Vidmantas.

DVV padeda praplėsti darbuotojo vertinimo ribą, atitolti nuo įprastinio siauro vertinimo kartą per metus. „Programa palengvina įmonės veiklos valdymą ir naudojama ne kartą ar du per metus. Ji skirta kasdieniam naudojimui ir integruota su kitomis įmonėje veikiančiomis sistemomis. Skirtingų įmonės valdymo sričių integracija kasdienėje bendrovės veikloje didina jos, o tiksliau – darbuotojų, efektyvumą“, – sako Vidmantas. Dažnai programinė įranga yra atskiriama nuo kitų įmonės veiklos sričių, bet tai tik apsunkina verslo valdymą. Integruotos darbuotojų veiklos vertinimo programos padeda taupyti personalo padalinio darbuotojų, įmonės vadovų darbo laiką ruošiantis pokalbiams, vertinimo procesas paprasčiau ir operatyviau valdomas, nes sumažėja rezultatų gavimo trukmė po pokalbių ar darbų vertinimo. Tai palengvina ir darbuotojo karjeros planavimą.

Pranešėjo nuomone, šiandien personalo vadovai turi susilieti su IT teikiamomis galimybėmis, išmanyti naujas technologijas – jie turi peržengti savo srities ribas, kad kartu su kolegomis pasiektų efektyviausių verslo rezultatų.

foto1 foto2

© Vilniaus konferencijų centras