Lietuvos 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje nustatytas pagrindinis ES struktūrinės paramos panaudojimo tikslas – sparčiai gerinti sąlygas investuoti, dirbti ir gyventi Lietuvoje, kad ūkio augimo teikiama nauda pasiektų visus Lietuvos gyventojus.

UAB „Prototechnika“ yra pasirengusi talkinti savo klientams, vykdant jų verslo aplinkos gerinimo pokyčius ir įsisavinant ES struktūrinės paramos lėšas.

Mūsų siūlomos paslaugos:

  • Tinkamumo ir projekto idėjų vertinimas bei vystymas;
  • Paraiškos ES paramai gauti ruošimas ir administravimas tolesniuose jos vertinimo etapuose iki sutarties pasirašymo;
  • Pagalba parengiant visus privalomus su paraiška pateikti dokumentus;
  • Pagal poreikį – projekto balų analizė, apeliacijos formulavimas ir pan.

Taip pat galime Jums padėti:

  • Sukurti ir sukonkretinti aiškią viziją Jūsų veiklos inovacijai;
  • Sukurti sprendimus ir įdiegti informacines technologijas, reikalingas Jūsų verslo teigiamiems efektyvumo  pokyčiams, užtikrinantiems verslo konkurencingumo augimą, verslo procesų optimizavimą bei didinančius vartotojų aptarnavimo kokybę.