Veiklos sritis: Didmeninė prekyba kabeline produkcija

Individualus sprendimas: „Prekių poreikio ir užsakymų valdymas su partijų rezervavimu“


TRUMPAI APIE PROJEKTO REZULTATUS

Atsižvelgiant į įmonės verslo specifiką – didmeninę prekybą nestandartinių dydžių kabeline produkcija –EUROSKAITA verslo valdymo sistemoje realizuotas Prekių poreikio ir užsakymų valdymas su partijų rezervavimu, kada kliento užsakymas automatiškai yra „surišamas“ su užsakymu tiekėjui.

 • Sprendimo dėka laikas reikalingas užsakymo įvykdymui sutrumpėjo 6 kartus.
 • Kas mėnesį sutaupoma 2-3 darbo dienos.
 • Kasmet sutaupoma >2400 Eur*.

IKI DIEGIMO

Anksčiau turėtoje sistemoje nestandartinių dydžių kabeliai buvo registruojami kaip viena vertybė ir sandėlyje buvo matomas tik suminis tos prekės likutis, o visas prekių judėjimas partijų lygmenyje buvo valdomas Excel‘yje. Kaskart 1 užsakymo įvykdymui (nuo kliento užsakymo gavimo, tiekėjams užsakymo pateikimo iki pardavimo sąskaitos faktūros išrašymo) buvo sugaištama apie 60 minučių. Apskaičiuota, kad per mėnesį buvo prarandamos 3 – 4 darbo dienos.

 • Be sistemingo prekių partijų valdymo kaskart prekių partijų likučius reikėdavo registruoti ir tikrinti excel‘yje. Paprastai tai užtrukdavo nuo 5 iki 15 minučių. Dažnai pasitaikydavo atvejų, kada sistemoje rodomo net 5 km. likučio nebuvo įmanoma parduoti, nes, faktiškai, jį sudarydavo daugybė nebepanaudojamų trumpo galo kabelių.
 • Neturint automatinio kliento užsakymo „surišimo“ su ateinančiu užsakymu iš tiekėjo, kaskart gavus prekes visada buvo rizika, kad kitas vadybininkas parduos konkrečiam užsakymui rezervuotą prekių partiją kitam klientui, ir pirminis užsakymas nebus įgyvendintas laiku.
 • Reklamacijos atveju, buvo sudėtinga atsekti brokuotos partijos tiekėją, kada ir kam ji buvo parduota.

PO DIEGIMO

 • Sprendimo dėka laikas reikalingas kiekvieno užsakymo įvykdymui sutrumpėjo 80% (nuo 1 valandos iki 10 minučių per mėnesį).

Nuo šiol sistemoje vykdomas prekių poreikio ir užsakymų valdymas su partijų rezervavimu trunka 6 kartus trumpiau  (nuo 1 valandos iki 10 minučių) nei tą pačią operaciją atliekant rankiniu būdu. Užtenka tik kartą kliento užsakymą susieti su užsakymu tiekėjui ir , gavus pranešimą, kad prekės atvyko, akimirksniu išrašyti pardavimo sąskaitą faktūrą.

 • Eliminuota klaidų tikimybė.

Automatinis kliento užsakymo susiejimas su tiekėjo užsakymu užtikrina, kad klientas gaus tiksliai tai, tiksliai tiek, kiek užsakė ir tiksliai tada, kada žadėta. Neturint tokio užsakymų „surišimo“ kyla didelė rizika, kada per klaidą ta pati rezervuota prekių partija bus parduota antrą kartą ir pirminis užsakymas nebus įvykdytas laiku.

 • 100% prekių kilmės atsekamumas.

Galimybė susieti kabelio pardavimą su konkrečia partija leidžia akimirksniu identifikuoti partiją, jos tiekėją ir gavėją, pirkimo pardavimo datą, o broko ar reklamacijos atveju, pagal partijos numerį, užtikrinti problemų šalinimą per trumpiausią laiką.

 • Sklandus užstatinės taros judėjimas

Galimybė programoje registruoti prekes partijomis prie kiekvienos jų įvedant unikalų partijos kodą leidžia sklandžiai valdyti kiekvieno konkretaus būgno, kaip užstatinės taros, judėjimą sandėlyje: konkretaus būgno susigrąžinimą iš pirkėjo ir jo grąžinimą tiekėjui.

 • Atsargų senėjimo kontrolė

Automatiškai generuojama prekių partijų likučių ataskaita leidžia žinoti kiekvienos prekių partijos likučius sandėlyje pagal jų pajamavimo datą, palaikyti optimalų atsargų lygį sandėlyje ir išvengti nuostolingo prekių „užsigulėjimo“. Panaudojant konkrečios prekės savikainą, o ne bendros vidutinės savikainos. Gal pagal spec projektą nusipirktos prekės už specialią savikainos yra laikomos sandėlyje ir jų spec savikaina tam projektui, kad nesusivalgytų geresnė savikaina, tada laikomos jos rezervuotos sandėlyje.

* Vidutinis įmonės pateikiamų užsakymų tiekėjams skaičius per mėnesį 27 vnt.