• Mitas nr.2. >>

Globalios kompanijos turi daugiau resursų produktų vystymui.

Tiesa

Programinės įrangos vertę apsprendžia ne didžiulis įvairių funkcijų kiekis programoje, bet tai, kiek iš šių funkcijų atitinka kliento aplinką bei jo verslo poreikius ir yra praktiškai naudojamos darbo metu. Kadangi UAB ‚Prototechnika‘ ne tik kuria programinę įrangą, bet ir suteikia programų diegimo, individualizavimo bei priežiūros paslaugas, mūsų produktai nuolat vystomi atsižvelgiant į klientų poreikius. Tiesiogiai bendraudami su galutiniais mūsų produktų vartotojais galime kryptingai kurti verslui aktualias programas. Tokiu būdu net ir su mažiau resursų pasiekiame daugiau ir nuolat kuriame naujus aktualius produktus:

–          Per pastaruosius 5 metus  pirmieji Lietuvoje sukūrėme VVS produktus, 100 procentų paremtus WEB technologijomis –  NetSkaita, WebSkaita ir Skaita Intelligence. Naujieji produktai gali dirbti ir su mūsų Skaitos, ir su kitų gamintojų VVS duomenų bazėmis.

–          Sukurta Dokumentų ir Duomenų mainų sistema – dPort.

–          Naujas produktas MVP – Metinis vertinimo  pokalbis – tai darbuotojų vertinimo procesui skirta informacinė sistema, padedanti patogiai valdyti įmonės kompetencijas, taupyti resursus ir motyvuoti darbuotojus.

–          Sukurta programos Skaita posistemė, skrta Gamybinėms įmonėms. Ji leidžia valdyti  itin sudėtingus gamybinius procesus ir sudėtingas gamybos technologijas

Posted in: Mitai ir tiesa apie VVS