UAB „Prototechnika“ savo klientams primena, kad 2007-2013 m. Lietuvai yra skiriama struktūrinė parama

2007-2013 m. Lietuvai yra skiriama struktūrinė parama iš Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo bei Sanglaudos fondo, kuri sudaro daugiau kaip 23 milijardus litų. Pagrindinės investavimo kryptys – verslas, verslo aplinka, turizmas, energetikos sektorius.

Pagal atitinkamus poreikius 2007-2013 m. ES struktūrinė parama numatyta skirstyti sekančiai:

 1. Investicijoms produktyvumui ir tarptautiniam konkurencingumui didinti, plėtojant gamybinę ar paslaugų teikimo bazę (200-3 000 tūkst. Lt);
 2. Investicijoms, įdiegiant IT valdymo sistemas, e- verslo sprendimus (50-300 tūkst. Lt);
 3. Veiklos kokybės gerinimui, diegiant pažangius vadybos metodus/valdymo sistemas (50-200 tūkst. Lt);
 4. Naujų rinkų paieškai ar esamų plėtrai (50-200 tūkst. Lt);
 5. Moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (100-3 000 tūkst. Lt);
 6. Moksliniams tyrimams ir eksperimentinės plėtros techninės bazės kūrimui/plėtrai (50-6000 tūkst. Lt).

Taip pat yra galimybės pasinaudoti ir kitų programų parama. Tokių kaip:

 1. Turizmo ir aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtrai;
 2. Turizmo informacinių paslaugų plėtrai ir turizmo rinkodaros skatinimui;
 3. Viešosios paskirties pastatų renovavimui;
 4. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui energijos gamybai;
 5. Kita.

Daugiau informacijos apie ES struktūrinės paramos priemones galite rasti Ūkio ministerijos interneto puslapyje.

UAB „Prototechnika“, kurianti bei diegianti verslo valdymo ir apskaitos sprendimus, yra pasirengusi talkinti savo klientams vykdant jų verslo aplinkos gerinimo pokyčius ir įsisavinant ES struktūrinės paramos lėšas.

Mes galime Jums padėti:

 1. Sukurti ir sukonkretinti aiškią viziją Jūsų veiklos inovacijai;
 2. Patarti ir kartu paieškoti ES paramos konsultacinių kompanijų, kurios vertins ir parengs Jūsų veiklos finansavimo projektą;
 3. Sukurti sprendimus ir įdiegti informacines technologijas, reikalingas Jūsų verslo teigiamiems efektyvumo pokyčiams, užtikrinantiems verslo konkurencingumo augimą bei didinančius vartotojų aptarnavimo kokybę, verslo procesų optimizavimą.